Visdomsdialog® för chefers och medarbetares utveckling

PQM Systems erbjuder företagsledare och ledningsgrupper ett nytt verktyg, Visdomsdialog®. Företagens ledningar ställs under 2020 inför stora utmaningar som kräver god kommunikation, bra samarbeten och konstruktiv feedback med sina medarbetare och kunder.

Ett företags viktigaste tillgång är medarbetarna, eftersom de sitter inne med all insikter som behövs för att svara på en organisations viktigaste frågor. Våra processer bygger på att ta vara på varje individs inneboende kunskap och engagemang – från ledningsgrupp genom hela organisationen. Genom guidad dialog identifierar vi den kunskap som redan finns och hjälper er till insikter om hur företaget mår i dag, hur framtiden ser ut och hur varumärkets ska stärkas. 

Visdomsdialog är en snabb process, eftersom vi inte behöver sätta oss in i varje del av er verksamhet. I stället lyfter vi fram er egen kunskap om er själva. Processen blir både effektivare och mer insiktsfull. Vi hjälper ledningsgruppen att tackla svåra problem och lösa stora frågor om varumärkesarbete och om hur ni ska nå era mål och visioner. Medarbetarna får möjlighet att reflektera över sin plats i organisationen och hur de kan bidra till att stärka företaget i framtiden. Visdomsdialog är en process som når djupare, på kortare tid. 

  • Personlig utveckling inom företag (chefer, medarbetare)
  • Visions- och målarbete för företag och organisationer
  • Psykisk ohälsa i arbetslivet (med coacher och psykologer)

Att genomföra en Visdomsdialog

I en Visdomsdialog arbetar du själv med dina frågor och får fram dina egna svar. Vi bidrar med stöd som coacher. Visdomsdialog ger dig ett antal frågor och påståenden som startar en process av självreflektion. Genom ett antal effektiva steg så får du fram svar på din fråga och vad du egentligen önskar. Metoden ger dig en enkel och konkret handlingsplan.

Testa, prova att associera till meningarna nedan… Fråga dig: Hur är det hos oss?

  • Den gode ledaren tvingar inte saker att hända, utan tillåter processer att utvecklas av sig själv och på sitt eget sätt.
  • Den gode ledaren vet att ständiga interventioner bara blockerar gruppens självutvecklande processer.
  • Den gode ledaren upplever och vet vad som händer i gruppen här och nu. Genom att förbli närvarande och medveten, så kan ledaren göra mindre, men ändå uppnå mera.

För företag har vi tre erbjudanden med fokus på medarbetare och/eller ledningsgrupp.  

Online workshop

Vill ni prova Visdomsdialog®. Vi erbjuder online workshops för er som företagsledare och ledningsgrupp. Ni arbetar med oss under 1,5 timme och får då nya svar på en svår fråga och en konkret handlingsplan att komma vidare.

Workshop Ledningsgrupp

Företagets ledning kan till exempel i en Visdomsdialog® beskriva den historiska utvecklingen av visioner, mål och affärsidéer till idag.

Övning: Vad innebär företagets mål och visioner för dig?
Reflektion: Några steg mot att förverkliga företagets mål och visioner

Workshop Företag

Vi arbetar med företagets mål och visioner i ledningsgruppen. I tillägg arbetar vi med mål och visionerna tillsammans med medarbetarna. Mål och visioner ska förankras och medarbetare behöver förstå vad de innebär för de som individer.

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.

Läs mer om Visdomsdialog >>>