Visdomsdialog® för chefers och medarbetares utveckling

PQM Systems erbjuder företagsledare och ledningsgrupper ett nytt verktyg, Visdomsdialog®. Företagens ledningar ställs under 2020 inför stora utmaningar som kräver god kommunikation, bra samarbeten och konstruktiv feedback med sina medarbetare och kunder.

Visdomsdialog är en metod avsett att skapa personliga insikter och ge svar på frågor som hjälper era beslutsprocesser och skapa riktiga handlingsplaner för utveckling. Visdomsdialog® är skapat utifrån 35 års erfarenhet av humanistisk psykologi och existentiell filosofi, och fungerar både för personlig utveckling och för att stärka organisationer. 

Metoden är en kraftfull, generell process som anpassas till flera skilda områden, som exempelvis:

  • Personlig utveckling inom företag (chefer, medarbetare)
  • Visions- och målarbete för företag och organisationer
  • Psykisk ohälsa i arbetslivet (med coacher och psykologer)

Online workshop

Vill ni prova Visdomsdialog®. Vi erbjuder online workshops för er som företagsledare och ledningsgrupp. Ni arbetar med oss under 1,5 timme och får då nya svar på en svår fråga och en konkret handlingsplan att komma vidare.

Workshop Ledningsgrupp

Företagets ledning kan till exempel i en Visdomsdialog® beskriva historiska utveckling av visioner, mål och affärsidéer till idag.

Övning: Vad innebär företagets mål och visioner för dig?
Reflektion: Några steg mot att förverkliga företagets mål och visioner

Workshop Företag

Vi arbetar med företagets mål och visioner i ledningsgruppen. I tillägg arbetar vi med mål och visionerna tillsammans med medarbetarna. Mål och visioner ska förankras och medarbetare behöver förstå vad de innebär för de som individer.

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.

Läs mer om Visdomsdialog >>>