Våra utbildningar riktar sig till ledare och medarbetare. Vi har ett brett utbud av ubildningar som ska bidra till att stärka individers och organiationers utveckling. Alla våra utbildningar finns tillgängliga online via Zoom.

Modernt ledarskap

Vi utbildar chefer under 6 månader. Genom sex utbildningstillfällen lär vi ut PQM-processerna och ger kunskap om ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön. Det ger er en trygghet i ert ledarskap och verktyg för att utveckla era medarbetare. Utbildningen passar bra för organisationer som startar upp PQM Systems digitala plattform men ges även som en fristående ledarskapsutbildning.

Läs mer >>>

Utbildning projektledning

När du arbetar som ledare i ett företag kommer du alltid i situationer med projektledning och projektstyrning. Dessa kan vara projekt som utförs för externa kunder eller interna förbättringsprojekt. För att lyckas med projekt är det viktigt att vara förberedd så att man ser självsäker och litar på arbetet.

Läs mer >>>

Intern kommunikation

Om du arbetar för ett företag, avdelning eller team är det avgörande att du har tydlig kommunikation som speglar företagets värderingar och identitet.

Läs mer >>>