Våra tjänster

PQM Systems stöttar företag och individer med utbildning och utvecklande tjänster.

Chefsstöd och mentorprogram

Hur ska en ledare arbeta för att på bästa sätt se och utveckla sina medarbetare? Hur kan man hantera konflikter på jobbet? Vi ger chefer verktyg och kunskap för att växa i ledarskapsrollen.

Föreläsningar och workshop

Vill du förbättra din personals livsbalans och öka produktiviteten? Hur arbetar ni idag med att tillvarata er personals livsbalans?

Intern-kommunikation

Om du arbetar för ett företag, avdelning eller team är det avgörande att du har tydlig kommunikation som speglar företagets värderingar och identitet.

Projektledning och styrning

Hur kan du bli mer framgångsrik som projektledare? Hur skapar du tillit och engagemang i din projektgrupp? Lär dig mer om projektledning.