Öka arbetsglädjen och motivationen

Arbetar ni idag aktivt med att tillvarata era medarbetares livsbalans?
PQM Systems ger dig verktyg för att optimera utvecklingsmöjligheter och arbetslivsbalans för medarbetare.

 • Nå era strategiska mål genom medarbetarna med hållbara utvecklingsplaner
 • Omvandla strategiska mål till operativa aktiviteter för varje individ
 • Sätt rätt utvecklingsplaner – PQM-systems stöttar både chef och medarbetare
 • Jobba preventivt med stress och obalans i arbetsliv och privatliv

PQM-systems är en digital plattform som stöttar företaget med processer för ledarskap och medarbetarutveckling. Vårt koncept med arbetsmetoder och digitala verktyg kartlägger och förbättrar utvecklingen av företagets viktigaste resurser, människorna. Med bättre uppföljning förbättrar man även den psykosociala arbetsmiljön och medarbetarnas work-life balance.
Vi hjälper er att stödja chefer i uppföljning och sätta rätt utvecklingsplaner för era medarbetare samt preventivt arbeta med stress och work-life balance.

PQM processen

 • Egenutvecklade tester för att mäta nuläge för individ och organisation
 • Övningar och ny metod för ett effektivt medarbetarsamtal
 • Digital plattform för mål och aktiviteter för varje medarbetare och som ger ledare översikt
 • Kontinuerlig process för utvärdering, reflektion och nya förbättringar.

 • Öka motivationen och produktiviteten bland medarbetare
 • Stödja cheferna i samtal och uppföljning av medarbetare med en effektiv process
 • Bli en attraktiv arbetsgivare med ett system som tillvaratar medarbetare och proaktivt arbetar för work-life balance.
 • Reducera sjukfrånvaro på grund av psykosocial ohälsa

Trygg implementation med utbildning av ledare

Vi sätter upp plattformen utefter er organisationsstruktur och ger en introduktion i systemet och processerna.

Vid behov utbildar vi chefer under de första 6 månaderna för att ge en trygg implementation. Genom sex utbildningstillfällen lär ni er att använda systemet, PQM-processerna och får kunskap om ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön. Det ger er en trygg uppstart för era ledare i de nya processerna.

Innehåll i ledarskapskursen:

 • Introduktion PQM Systems
 • Övningar och medarbetarsamtalet
 • Planer och mål
 • Feedback och de svåra samtalen
 • Internkommunikation
 • Ledarskap – balansera organisationen och individuella behov genom OBM

Boka en demo

Kom igång idag! Boka en demo med oss så berättar vi mer