Tester, samtal och mål – i ett system

Arbeta strukturerat med utveckling och uppföljning

Tester och kartläggning: Som utgångspunkt mäts personalens arbetslivsbalans med vårt unika Work-life Balance Index. En individ i balans är mer motiverad och produktiv. Är er personal i balans? Kartlägg er organisation och arbetsmiljö med OSA-enkäten.

Samtal och planer: Kommunikation är alltid svårt och kanske speciellt mellan anställd och chef. Vi förser er med verktyg för ett tryggt och utvecklande medarbetarsamtal där ni sätter mål för att må bättre och utvecklas i arbetet.

Uppgifter och genomförande: Välkommen till vår digitala plattform där du kan arbeta med individuella utvecklingsmål och uppgifter. Följ organisationen och dina anställdas utveckling över tid, så ni kan sätta in rätt insatser vid rätt tillfälle.

Utvärdering och utveckling: PQM är en process som förbättrar ledares uppföljning och uppmuntrar till ett coachande förhållningssätt.

JUST NU KAN DU TESTA VÅRT DIGITALA VERKTYG HELT KOSTNADSFRITT. 

Vill du förbättra ditt medarbetarsamtal? PQM Systems hjälper både dig som ledare eller dig som anställd att sätt rätt mål och visar vägen dit

  Öka arbetsglädjen och motivationen

  Vi är övertygade att en av de viktigaste aktiviteterna för att utvecklas som medarbetare är medarbetarsamtalet. Vi ger er verktygen för att skapa återkommande möjligheter till nya insikter och för att förenkla samtalet, både för ledaren och medarbetaren.

  Kommunikation är alltid svårt och kanske speciellt mellan anställd och chef. Vi förser er med verktyg för ett tryggt och utvecklande medarbetarsamtal där ni sätter mål för att må bättre och utvecklas i arbetet.

  Ett företags viktigaste tillgång är medarbetarna, eftersom de sitter inne med alla insikter som behövs för att svara på en organisations viktigaste frågor. Våra processer bygger på att ta vara på varje individs inneboende kunskap och engagemang – från ledningsgrupp genom hela organisationen.

  Har du utmaningar till exempel inom: 

  • Medarbetarsamtalet
  • Motivation av medarbetare
  • Kunskaper i ledarskap
  • Kostnad för sjukskrivningar


  Trygg uppstart med utbildning av ledare

  Vi sätter upp plattformen utefter er organisationsstruktur och ger en introduktion i systemet och processerna.

  Vi utbildar chefer genom sex utbildningstillfällen där vi lär ut PQM-processerna och ger kunskap om ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön. Det ger er en trygghet i ert ledarskap och verktyg för att utveckla era medarbetare. Utbildningen passar bra för organisationer som startar upp PQM Systems digitala plattform men ges även som en fristående ledarskapsutbildning.

  Läs mer om våra utbildningar >>>