Anpassa efter ert behov

Vi har en flexibel abonnemangsmodell där du kan enkelt anpassa antalet användare efter ditt företags behov. Alla våra utbildningar erbjuds även online med 20% reducerat pris.

Abonnemangspriser

0-49 användare
mån/anv
199
Uppsättning 5000 kr
Beställ nu
50 - 99
mån/anv
149
Uppsättning 10 000 kr
Beställ nu
100 +
mån/anv
Offert
Kontakta oss för prisuppgifter
Kontakta oss

I PQM-systems ingår:

  • Tester – Work-life balance index och OSA-enkät.
  • Presentation av resultat för organisation – avdelning – individ. Du får en Key Performance Indikator att arbeta med kontinuerligt.
  • Övningar och program för personlig utveckling
  • Standardiserad process och verktyg för ett bättre medarbetarsamtal
  • System som stödjer vaneförändringar
  • Personligt projektverktyg för mål och aktiviteter
  • Tillgång via webb och app (iOS och Android)
  • Statistik och rapporter
  • Egen företagssida för administration av användare
  • Teknisk support

Val av uppstart

När vi sätter upp PQM Systems plattform till er som kund erbjuder vi även stöd för processuppstarter och utbildningar för att stötta och utveckla ledarskapet enligt vår metodik. Vi vill att ni som företag ska vara trygga i att börja arbeta med nya processer för ledare och medarbetare.

Processtöd – 15.000 kr

Som ansvarig ledare får du en utbildning vid uppstart och 8h handledning för ledare eller medarbetare under de första tre månaderna. Det för att ni ska komma igång och starta upp processerna i er organisation.

Utbildning ledarskap – 60.000 kr/grupp

Vid behov utbildar vi chefer under de första 6 månaderna för att ge en trygg implementation. Vid 6 utbildningstillfällen lär ni er att använda systemet, PQM-processerna och kunskap om ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön. Det ger er en trygg uppstart för era ledare i de nya processerna.

Innehåll:
Introduktion PQM Systems
Övningar och medarbetarsamtalet
Planer och mål
Feedback och de svåra samtalen
Internkommunikation
Ledarskap – balansera organisationen och individuella behov genom OBM

Coaching / handledning

För ledare som känner att de vill starta upp processerna själva erbjuder vi coaching och handledning vid behov.

Övriga tjänster:

Behöver du och ditt företag vidare stöd för att hjälpa er personal? Vi har resurser inom mentorskap, kvalitet och organsationsutveckling. Vi erbjuder stöd på individ-, grupp- och organisationsnivå: