Personal Quality Management

Vi erbjuder ett unikt verktyg och processtöd i arbetet med utveckling av medarbetare som ökar motivationen och produktiviteten samt ger hållbarhet i företag.

Med vår digitala utvecklingsplattform uppfyller ni samtidigt arbetsmiljölagens krav för den organisatioriska arbetsmiljön.

 • Egenutvecklade tester för att mäta nuläge för individ och organisation
 • Övningar och ny metod för ett effektivt medarbetarsamtal
 • Digital plattform för mål och aktiviteter för varje medarbetare och som ger ledare översikt
 • Kontinuerlig process för utvärdering, reflektion och nya förbättringar.
 • Öka motivationen och produktiviteten bland medarbetare
 • Stödja cheferna i samtal och uppföljning av medarbetare med en effektiv process
 • Bli en attraktiv arbetsgivare med ett system som tillvaratar medarbetare och proaktivt arbetar för work-life balance.
 • Reducera sjukfrånvaro på grund av psykosocial ohälsa

Vad är PQM?

Det är nog inte en förkortning du använder varje dag. Men vad kan det göra för dig och dina mål i livet?

Kort sagt innebär Personal Quality Management är att sträva efter kontinuerlig förbättring. Det handlar om att strukturera hur du arbetar mot mål i livet och fatta beslut utifrån fakta som för att nå dina mål. PQM kommer från TQM och står för ”Total Quality Management.”

Vi använder beprövade metoder för att hjälpa människor att utveckla bättre hälsa och välbefinnande. Våra metoder bygger på år av studier och praktik. Kvalitetsutvecklingen kommer från USA och Japan från pionjärer på 1950-talet och 60-talet, som Deming, Juran och Ishikawa, som förändrade företagens sätt att arbeta för att förbättra kvaliteten på sina produkter och tjänster. När TQM är inriktad på kundtillfredsställelse är PQM fokuserad på din personliga tillfredsställelse.

Viktiga steg i PQM

 • Fokusera på kunden. Med vårt verktyg är du kunden. Fokus ligger på dig. Vad kan du göra för att nå dina mål och skapa goda vanor?
 • Basera dina beslut på fakta. Alla beslut bör baseras på underbyggda fakta, tillförlitlig information och noggrann analys. Det är därför vi har våra tester och verktyg. Då kan du fatta beslut utifrån objektiva fakta snarare än subjektiva känslor.
 • Fokusera på processer. Med andra ord, fokusera på dina vanor. Att skapa goda vanor kommer att ha en positiv inverkan på ditt liv och hjälpa dig närmare dina mål i livet.
 • Kontinuerlig förbättring. Sikta inte för högt med en gång. Ta istället små, medvetna steg mot att ständigt förbättra dig själv. Justera dina aktiviteter över tid med dina mål i åtanke.
 • Deltagande. PQM kräver deltagande. För oss betyder det ditt eget deltagande. Verktygen kommer inte göra saker för dig, utan snarare med dig.