Personal Quality Management – omställning av ledarskap

Arbetsplatser förändras snabbt, i synnerhet nu med rådande pandemi. Medarbetare arbetar mer på distans, teknikutvecklingen skapar nya beteenden och dagens medarbetare ställer helt nya krav. Många rapporter visar även att den psykosociala ohälsan ökar vilket minskar produktivitet,
motivation och ger ökade kostnader för organisationer och samhälle. Det är en stor utmaning för ledare och organisationer som kräver en omställning av ledarskap.

Vi – Markus Sulkupuro och Petter Sigvaldsen – grundade bolaget för att vi genom de senaste åren upplevt konsekvenser av bristande processer för uppföljning och utveckling för organisationer, ledare och medarbetare som ledde till att vi själva drabbats av utmattningssyndrom.

PQM® är en arkitektonisk/modulär innovation utvecklad från Total Quality Management


Utvecklat från Total Quality Management

PQM® ska hjälpa organisationer, ledare och medarbetare i denna omställning av ledarskap. PQM® är ett resultat av arkitektonisk/modulär innovation där vi har använt existerande teorier och verktyg på ett nytt sätt från Total Quality Management. Vår plattform för tester, samtal, mål och aktiviteter är unik, där medarbetare registrerar och arbetar med sina utvecklingsmål och ledare får en översikt och verktyg för uppföljning. Den digitala plattformen stöttar distansledarskap såväl som fysiska möten. Våra unika och egenutvecklade verktyg bygger på forskning från bland annat Kanada, England, Frankrike och Australien.

PQM® Systems hjälper företag att kvalitetssäkra sitt ledarskap och förser dem med redskapen för en tydlig systematiserad utveckling och uppföljning. PQM® skapar trygga ledare och motiverade medarbetare med tydliga, gemensamma mål. Det innebär ledare med god kännedom om såväl
medarbetarnas viljor, ambitioner och kompetens som företaget mål och utmaningar. En trygg omställning av ledarskap, integrerat i en organisation med en gemensam väg mot ett gemensamt mål.

¨Vi erbjuder ett unikt verktyg och processtöd i arbetet med utveckling av medarbetare som ökar motivationen och produktiviteten samt ger hållbarhet i företag.¨
Petter Sigvaldsen, Grundare PQM® Systems

Med vår digitala utvecklingsplattform uppfyller ni samtidigt arbetsmiljölagens krav för den organisatioriska arbetsmiljön.

 • Egenutvecklade tester för att mäta nuläge för individ och organisation
 • Övningar och ny metod för ett effektivt medarbetarsamtal
 • Digital plattform för mål och aktiviteter för varje medarbetare och som ger ledare översikt
 • Kontinuerlig process för utvärdering, reflektion och nya förbättringar.
 • Öka motivationen och produktiviteten bland medarbetare
 • Stödja cheferna i samtal och uppföljning av medarbetare med en effektiv process
 • Bli en attraktiv arbetsgivare med ett system som tillvaratar medarbetare och proaktivt arbetar för work-life balance.
 • Reducera sjukfrånvaro på grund av psykosocial ohälsa

Vad är PQM®?

Det är nog inte en förkortning du använder varje dag. Men vad kan det göra för dig och dina mål i livet?

Kort sagt innebär Personal Quality Management är att sträva efter kontinuerlig förbättring. Det handlar om att strukturera hur du arbetar mot mål i livet och fatta beslut utifrån fakta som för att nå dina mål. PQM kommer från TQM och står för ”Total Quality Management.”

Vi använder beprövade metoder för att hjälpa människor att utveckla bättre hälsa och välbefinnande. Våra metoder bygger på år av studier och praktik. Kvalitetsutvecklingen kommer från USA och Japan från pionjärer på 1950-talet och 60-talet, som Deming, Juran och Ishikawa, som förändrade företagens sätt att arbeta för att förbättra kvaliteten på sina produkter och tjänster. När TQM är inriktad på kundtillfredsställelse är PQM fokuserad på din personliga tillfredsställelse.

Viktiga steg i PQM

 • Fokusera på kunden. Med vårt verktyg är du kunden. Fokus ligger på dig. Vad kan du göra för att nå dina mål och skapa goda vanor?
 • Basera dina beslut på fakta. Alla beslut bör baseras på underbyggda fakta, tillförlitlig information och noggrann analys. Det är därför vi har våra tester och verktyg. Då kan du fatta beslut utifrån objektiva fakta snarare än subjektiva känslor.
 • Fokusera på processer. Med andra ord, fokusera på dina vanor. Att skapa goda vanor kommer att ha en positiv inverkan på ditt liv och hjälpa dig närmare dina mål i livet.
 • Kontinuerlig förbättring. Sikta inte för högt med en gång. Ta istället små, medvetna steg mot att ständigt förbättra dig själv. Justera dina aktiviteter över tid med dina mål i åtanke.
 • Deltagande. PQM kräver deltagande. För oss betyder det ditt eget deltagande. Verktygen kommer inte göra saker för dig, utan snarare med dig.