Vår mission är: Helping millions of people reach their goals.

Företaget har utvecklat, konstruerat och byggt system som möjliggör maximal automatisering av processer som handlar om strategisk utveckling på personlig och arbetsrelaterad nivå. Användningen av systemen stärker företagets strategiska position och utveckling genom sina medarbetare.

PQM System har utvecklat NoLimit app för personlig användning och PQM Systems plattform för organisatorisk användning. Tekniken bakom är unikt utvecklat av PQM-systems.

Vi ska hjälpa människor till att få en bättre möjlighet att prestera och vara motiverad i både arbetsliv och privatliv. Det medför att vi får friskare människor och företag som är lönsammare. Vår grund ligger i väl beprövade teorier om kvalitet, organisationsutveckling och beteendevetenskap, där vi har utarbetat ett koncept vi döpt till PQM – Personal Quality Management.

Våra värdeord

Inspirerande: Vi är ett inspirerande företag som genom kunskap, nyfikenhet och driv skapar energi som leder till förändring och förbättring för våra intressenter. Genom vårt arbete ska vi vara en ledstjärna att följa.

Ansvarsfulla: Vi tar ansvar för våra medarbetare och partners på samma sätt som vi uppmuntrar våra intressenter till att tillvarata sina medarbetares behov. Vi förbättrar produktivitet, lönsamhet, lojalitet och motivation genom individen.

Utvecklande: Vi ska kontinuerligt utveckla våra processer för att skapa trygghet hos våra intressenter. Vi bidrar till en helhetsförståelse och utveckling med långsiktig hållbarhet i fokus.

Inkluderande: Vi behandlar alla lika, motverkar att någon faller utanför och är öppna till var människas möjligheter, internt och hos våra intressenter.


Ledningsgrupp

Petter Sigvaldsen, CEO – PQM konceptets grundare
PQM konceptet är en idé som växte fram redan 1997 – nu 22 år senare har den förverkligats genom digitala verktyg och utvecklade processer för att arbeta med processstyrd utveckling av medarbetare. Petter har en bakgrund från kvalitetsstyrning (TQM) med mastergrad i Quality Management och erfarenheter av att leda mellanstora organisationer och personal. LinkedIn
Tel: +47 480 56 844
Mail: petter@pqmsystems.com

Markus Sulkupuro, VD Sverige – brinner för digitalisering
Hur kan man genom digitala verktyg och kommunikation hjälpa så många som möjligt och få de att ta del av PQM-konceptet och våra verktyg. Markus brinner för möjligheterna med digitala verktyg och processer för att skapa effektiva och användarvänliga system. Erfaren kommunikatör, marknadsförare och med kunskaper inom kvalitet och ledarskap. LinkedIn
Tel: +46 70-270 57 66
Mail: markus@pqmsystems.com