Vi erbjuder inspirerande föreläsningar till företag och organisationer. Genom en föreläsning vidgas dina vyer och du kan få nya kunskaper.

Work-life balance – det hållbara företaget

Att skapa en perfekt balans mellan arbete och privatliv är en utopi. Vad betyder det egentligen? Att endast prata om individens balans mellan arbetsliv och privatliv ger en endimensionell bild av hur individen upplever sin vardag och sin användning av tid och fokus.

Det är viktigt för företag att integrera Work-Life Balance i företagets strategi, det utvecklar både för företaget och de anställda. Men hur ska det gå till?

MentalSäljKompetens®

En säljares, ledares och medarbetares inställning och egenskaper står för 80 procent av den framgång man når i sitt arbete, resterande 20 procent är färdigheter i t ex sälj- och ledartekniker och strategi, samt produktkunskap. Därför är det all idé att satsa på personlig utveckling.

MentalSäljKompetens® är en föreläsning med workshop där man kan välja från en timme till en halvdag eller en heldag med teori och övningar. Vid val av workshop ingår ett organisationsanpassat grupparbete på det man lärt sig under föreläsningen.

Visdomsdialog® för företag

Ett företags viktigaste tillgång är medarbetarna, eftersom de sitter inne med alla erfarenheter och insikter som behövs för att svara på en organisations viktigaste frågor. Våra processer bygger på att ta vara på varje individs inneboende kunskap och engagemang – från ledningsgrupp genom hela organisationen.

Personlig kvalitetsutveckling (PQM)

Kort sagt innebär Personal Quality Management att sträva efter kontinuerlig förbättring. Det handlar om att strukturera hur du arbetar mot mål i livet och fatta beslut utifrån fakta som för att nå dina mål. PQM kommer från TQM och står för ”Total Quality Management.”

Vi ger en föreläsning i hur ni ska finna rätt mål i er organisation.