Här är några av de vanligaste frågorna och svaren. Om du har en specifik fråga, tveka inte att kontakta oss.

Webbläsare och enheter

I vilka webbläsare och enheter fungerar systemet?

Svar: PQM-systems och våra tester kan användas på dator, mobil och surfplatta. Den fungerar i alla vanliga webbläsare. Google Chrome är den webbläsare som våra användare tycker fungerar allra bäst, så testa att använda den om du får problem.

Samlat resultat för hela företaget

Kan man få en sammanställning för företagets samlade resultat?

Svar: JA, per automatik. Systemet sätts upp med den hirearki som ert företag har.

WLB-index
WLB-index presenteras för individ, avdelning och totala organisationen.

OSA-enkäten
OSA-enkäten presenteras för individen och totalt för företaget. Ni får även en rapport per område i enkäten.

Är tester och enkäter validerade?

Svar: Nej, tester och OSA-enkäten utgår från forskning och beprövad erfarenhet men är inte framtagen för att vara helt vetenskapligt validerad, så tolkning och tvetydiga svar på frågor kan förekomma. Vi har dock kunskaper utbildningar som stödjer vår utveckling av testerna.

GDPR?

Läs våra rutiner för GDPR här >>>