Markus Sulkupuro

Arrangör

Markus Sulkupuro
Telefon
070-270 57 66
E-post
markus@pqmsystems.com

Platser

Online zoom
Kategori
QR Code

Datum

okt 30 2020

Tid

9:00 am - 10:30 am

Kostnad

100 kr

Visdomsdialog för Hojums Företagare

Välkommen att växa och få svar på en av dina viktiga personliga frågor

Ett företags viktigaste tillgång är medarbetarna, eftersom de sitter inne med alla erfarenheter och insikter som behövs för att svara på en organisations viktigaste frågor. Våra processer bygger på att ta vara på varje individs inneboende kunskap och engagemang – från ledningsgrupp genom hela organisationen. Genom en guidad dialog identifierar vi den kunskap som redan finns och hjälper er till insikter om hur företaget mår i dag, hur framtiden ser ut och hur varumärket ska stärkas.

I en Visdomsdialog arbetar du själv med dina frågor och får fram dina egna svar. Vi bidrar med stöd som coacher. Visdomsdialog ger dig ett antal frågor och påståenden som startar en process av självreflektion. Genom ett antal effektiva steg så får du fram svar på din fråga och vad du egentligen önskar. Metoden ger dig en enkel och konkret handlingsplan.