Work-Life balance index

Det å skape en perfekt balanse mellom arbeid og privatliv er en utopi. Hva betyr det egentlig? Kun å snakke om individets balanse mellom arbeid og privatliv gir et endimensjonalt bilde av hvordan individet opplever sin hverdag og deres bruk av tid og fokus.

For å opprette vår WLB-indeks ser vi på to faktorer:

  • Hvordan opplever du balansen mellom ditt arbeid og livet?
  • Hvilken livsfase befinner du deg i?

Bare det å se på den opplevde balansen mellom arbeid og privatliv blir for enkelt. Du må også ta hensyn til den enkeltes livsfase og fokus.

  • Hvis du er en person som fokuserer på karrieren din og er i en fase der det er mulig, er en WLB-balanse som er høyt på arbeidslivet god.
  • Er du midt i familielivet og fokuserer på barn og aktiviteter så er det viktig gi plass til private aktiviteter i hverdagen. 
  • Når du har oversikt over situasjonen må du tilpasse arbeidssituasjonen og målene dine etter din livsfase. Alt for å få mest mulig ut av jobben uten å komme i ubalanse og stress.

Hvordan kan du jobbe med balanse rundt arbeid og privatliv i selskapet?

Mange selskaper i dag har retningslinjer for WLB, uten at de gjennomsyrer hele selskapet eller gir verdi til organisasjonen. Derfor er det viktig å integrere innsatsen for WLB i selskapets strategi for å generere fordelene som WLB gir både selskapet og dets ansatte.

Viktige faktorer for suksessen med integrasjonen er at strategien sammenfaller med selskapets visjon, mål og verdier, og at selskapets ledelse og ledere viser engasjement og aksept for strategien.

Forskning viser at det er flere fordeler med en organisasjon som jobber med aktiviteter som fremmer Work-Life Balance:

  • Bedrifter som inkluderer en WLB-plan i personalpolitikken, øker sosial tilfredshet for personalet, noe som igjen fører til lavere personalomsetning og høyere produktivitet.
  • Det betyr et konkurransefortrinn og er en måte å beholde og tiltrekke seg nytt, kvalifisert og velutdannet arbeidskraft
  • Gjennom WLB-programmer kan organisasjoner formidle et bilde av å være moderne, fleksibel og en arbeidsplass som tar seg av ansatte.

Det er ingen universell løsning for innsats for å fremme balanse mellom arbeid og liv, snarere må metodene tilpasses ut fra forholdene i organisasjonen og fagmiljøet.