Øk arbeidsglede og motivasjon

Jobber dere i dag aktivt for å ivareta de ansattes livsbalanse? PQM Systems gir deg verktøy for å optimalisere utviklingsmuligheter og balanse mellom arbeidsliv og privatliv for dine ledere og ansatte. Nå dine strategiske mål gjennom dine ansatte med bærekraftige utviklingsplaner.

 • Transformer strategiske mål til operative aktiviteter for hver enkelt ansatt
 • Sett riktige utviklingsplaner – PQM-systemer støtter både leder og ansatte
 • Arbeid forebyggende med stress og ubalanse i jobb og personlig liv.

PQM-systemer er en digital plattform som støtter selskapet med prosesser for ledelse og utvikling av ansatte. Vårt konsept med arbeidsmetoder og digitale verktøy kartlegger og forbedrer utviklingen av selskapets viktigste ressurser, menneskene. Gjennom bedre oppfølging forbedrer bedriften også det psykososiale arbeidsmiljøet sammen med de ansattes balanse mellom arbeid og privatliv.

PQM Systems

Vi støtter ledere i arbeidet med å for oversikt og sette riktige utviklingsplaner for dine medarbeidere, så vel som forebyggende arbeid med stress og work-life balanse mellom arbeidsliv og arbeid.

PQM Prosessen

 • Egenutviklede tester for å måle nå-situasjon for individ og organisasjon
 • Øvelser og ny metode for effektiv medarbeidersamtale
 • Digital plattform for mål og aktiviteter for hver ansatt som gir ledere oversikt
 • Kontinuerlig prosess for evaluering, refleksjon og forbedringer
 • Forsterk motivasjonen og produktiviteten blant de ansatte
 • Støtt ledere i oppfølging av ansatte med en effektiv prosess
 • Bli en attraktiv arbeidsgiver med et system som ivaretar ansatte og jobber proaktivt for medarbeidernes arbeidslivsbalanse
 • Redusere sykefravær på grunn av psykososial uhelse.

Sikker implementering med opplæring av ledere

Vi setter opp plattformen basert på bedriftens organisasjonsstruktur og gir en introduksjon til systemet og prosessene.

Om ønskelig trener/utvikler vi ledere i løpet av de første seks månedene for å sikre implementeringen. Gjennom seks økter vil du lære å bruke systemet, PQM-prosessene og få kunnskap om ledelse og det psykososiale arbeidsmiljøet. Det gir deg en trygg oppstart for lederne dine i dem nye prosesser.

Innholdet i lederkurset: 

 • Organisasjonsutvikling – OBM (Organisational Behaviour Management)
 • Intern kommunikasjon – fra ord til handling
 • De vanskelige samtalene – gi tilbakemelding
 • PQM og OBM – operativ ledelse
 • Hvordan motivere ansatte
 • Stresshåndtering og psykososial helse

Kom igang nå! Book en demo med oss så forteller vi mer

[wpforms id=»38″ title=»false» description=»false»]