Hva er PQM?

Det er sannsynligvis ikke en forkortelse du bruker hver dag. Men hva kan det gjøre for deg og dine mål i livet? Kort sagt betyr Personal Quality Management eller personlig kvalitetsstyring å etterstrebe kontinuerlig forbedring. Det handler om å strukturere hvordan du jobber mot mål i livet og ta beslutninger basert på fakta for å oppnå dine mål. PQM kommer fra TQM som står for «Total Quality Management.»

Vi benytter velprøvde verktøy og metoder for å hjelpe mennesker med å utvikle bedre helse og velvære. Kvalitetsutvikling kommer fra USA og Japan fra 1950- og 1960-tallet, pionerér som Deming, Juran og Ishikawa endret måten selskaper jobber for å forbedre kvaliteten på sine produkter og tjenester. TQM er fokusert på kundetilfredshet, PQM fokuserer på din personlige tilfredshet.

Viktige trinn i PQM

  • Fokuser på kunden. I PQM er du kunden så du skal fokusere er på deg. Hva kan du gjøre for å nå dine mål og skape gode vaner?
  • Baser dine avgjørelser på fakta. Alle beslutninger skal være basert på underbyggede fakta, pålitelig informasjon og nøye analyser. Vi har tester og verktøy at du kan ta avgjørelser basert på objektive fakta i stedet for subjektive følelser.
  • Fokuser på prosesser. Med andre ord, fokuser på vanene dine. Det å skape gode vaner vil ha en positiv innvirkning på livet ditt og hjelpe deg med å komme nærmere dine mål i livet.
  • Kontinuerlig forbedring. Ikke sikt for høyt med en gang men ta små bevisste skritt mot stadig forbedring av deg selv. Juster aktivitetene over tid, alltid med målene dine i tankene.
  • Deltakelse. PQM krever deltakelse. For oss betyr det din egen deltakelse. Verktøyene vil ikke gjøre ting for deg men med deg.

Forbedre din livsbalanse og fokus – nå dine mål i livet

Ved å bruke disse metodene, ønsker vi at du forbedrer livskvaliteten og balansen mellom arbeidslivet. Vi har lang erfaring med kvalitetsutvikling i selskaper med tilpassede verktøy og metoder. Dette er verktøyene og metodene vi bruker for å passe deg som individ.