PQM Systems

Vår visjon: Hjelpe millioner av mennesker med å nå sine mål.

PQM Systems AS ble grunnlagt høsten 2015. Selskapet har utviklet, designet og bygget systemer som muliggjør optimalt utfall av prosesser som omhandler strategisk utvikling på et personlig og arbeidsrelatert nivå gjennom utvalgte verktøy og automatisering. Bruken av PQM Systemplattformen styrker selskapets strategiske posisjon og utvikling gjennom sine ansatte.

PQM System har utviklet NoLimit-appen for personlig bruk og PQM Systems-plattformen for organisasjonsbruk. Teknologien bak er unikt utviklet av PQM Systems.

Vi har driftskontor i Trolhättan Sverige og PQM Systems AB ble etablert våren 2019 som et heleid datterselskap.

Vi ønsker å hjelpe mennesker med å redusere stress og ha en bedre mulighet til å prestere og være motiverte i arbeidslivet. Vi bygger sunnere selskaper som er mer lønnsomme. Vårt grunnlag ligger i velprøvde teorier om kvalitet, atferdsvitenskap, OBM hvor vi har utviklet et konsept vi har kalt PQM – Personal Quality Management.

Våre verdier

Inspirerende: Vi er et selskap som gjennom kunnskap, nysgjerrighet og drivkraft skaper energi som inspirerer til endring og forbedring for våre interessenter. Gjennom vårt arbeid skal vi være en ledende stjerne å følge.

Ansvarlig: Vi tar ansvar for våre ansatte og partnere og vi oppfordrer våre interessenter til å ta vare på sine ansattes behov. Vi forbedrer produktivitet, lønnsomhet, lojalitet og motivasjon gjennom individet.

Utviklende: Vi vil kontinuerlig utvikle våre prosessene for å styrke sikkerheten til våre interessenter. Vi bidrar til en helhetlig forståelse og utvikling med langsiktig bærekraft i fokus.

Inkluderende: Vi behandler alle likt, forhindrer at noen faller utenfor og finner muligheter til mennesker på det stadiet de er, både internt og med våre interessenter.

Lederteam

Petter Sigvaldsen, CEO – PQM konseptets grunnlegger

PQM-konseptet bygger på en idé som kom tilbake i 1997 – nå 22 år senere er konseptet blitt realisert gjennom den digitale plattformen og verktøy for å jobbe med prosess styrt  utvikling av medarbeidere. Petter har bakgrunn fra Quality Management (TQM) med en mastergrad i Quality Management og lang erfaring med å lede mellomstore organisasjoner og ansatte.
Linkedin
Tlf: 480 56 844
E-post: petter@pqmsystems.com

Markus Sulkupuro, administrerende direktør Sverige – brenner for digitalisering

Hvordan kan digitale verktøy og kommunikasjon hjelpe flest mulig og hjelpe dem til å ta del i PQM-konseptet og verktøyene våre. Markus brenner for mulighetene til digitale verktøy og prosesser for å lage effektive og brukervennlige systemer. Erfaren formidler, markedsfører og med kunnskap
innen kvalitet og ledelse. Linkedin
Telefon: +46 70-270 57 66
E-post: markus@pqmsystems.com