Internkommunikasjon

Hvert selskap har et mål om hvordan de vil bli oppfattet, hvilket image og profil de ønsker å bli assosiert med. Som leder er det ditt ansvar å sørge for at de ansatte du leder forstår hva selskapets image og profil betyr for dem.

Markedsperspektivet for selskapet er basert på to viktige deler; markedsføring utføres av selskapet, og ikke minst hvordan de ansatte opptrer i samspill med kundene. Hvis selskapet skal drive enhetlig, er det viktig at de ansatte reflekterer det bildet som selskapet uttrykker i sin markedsføring. Dette er bare mulig når intern kommunikasjon fungerer optimalt.

Kurset hjelper deg som leder til å bli tydelig i kommunikasjonen. Vi tar verktøy som transaksjonsanalyse, markedsføring 5 P, SWOT analyse. Vi fokuserer på intern kommunikasjon og hvordan styrke selskapets kultur og vekst.

Kurset gir kunnskap om kommunikasjonsmodeller og forbereder deg på utfordringene du møter som ledere, enten det er uformelle samtaler på kontoret eller sosiale begivenheter eller de vanskelige samtalene som kan følge lederens ansvar.

Heldags utdanning, minimum gruppe på 5 deltakere

Pris: 2495: – / person.

Bestill nå