Hvordan jobber din bedrift og ledere med utvikling? Har du et årlig medarbeidersamtale eller har dere tettere individuell oppfølging? Hva skal til for å skape effektive medarbeidersamtaler som skaper verdi og bidrar til utvikling og lønnsomhet? Uten verktøy eller manglende forberedelser kan medarbeidersamtalene lett reduseres til en hyggelig prat, men uten noen reell verdiskapende fordel for noen av partene.

Personal Quality Management (PQM) er en kontinuerlig utviklingsprosess der de gjentakende samtalene mellom ledere og ansatte er nøkkelen. Vi tilbyr en agenda som følges i hver samtale, som hjelper ledere og ansatte til kontinuerlig å utvikle seg. Her er trinnene våre for å skape en effektiv prosess for oppfølging og utvikling av ansatte.

1. Nåsituasjonsanalyse

I forberedelsesarbeidet brukes alle testene i systemet for å lage et bilde av dagens situasjon til samtalen. Gjennom testene våre ser man på både den enkeltes situasjon (Work-Life Balance Index) og bedriftens arbeidsmiljø (OSA-undersøkelse). Man finner punkter det kan være viktige å ta opp i en samtale og forbedre for den enkelte og organisasjonen?

2. Mål og ønsker for utvikling

Hvordan er arbeidssituasjonen i dag? Hvordan ønsker du som ansatt eller leder at det skal være i fremtiden? Vi har laget effektive refleksjonsøvelser for både ledere og ansatte som gir et godt bilde av dagens situasjon og ønsket situasjon. Hvordan ønsker den enkelte å bli styrt? Trenger du mer kunnskap for å levere i arbeidsrollen? Hvor stor er motivasjonen til å gjøre arbeidsoppgavene? Vi viser dette med vår øvelse, Personal Performance.

Den andre øvelsen gjør at ledere og ansatte blir bedre kjent med hverandre. Joharis vindu er en øvelse som gir mulighet til å åpne for dialogen og få bedre individuell kunnskap. For en leder gir det nøklene for å bedre guide personen til å nå det fulle potensialet. Det er viktig å ha et tillitsfullt forhold mellom leder og ansatte, slik at du kan ha en åpen og ærlig kommunikasjon.

3. Utviklingssamtaler og konkrete planer

Ved å gjøre testene og øvelsene før samtalen vil begge parter være forberedt. Du får et godt grunnlag for å diskusjon og dialog, noe som gjør prosessen langt mer effektiv. Fra resultatene til testene og øvelsene fremkommer det utviklingspunkter du setter sammen til et konkret mål. Det kan være alt fra mindre tiltak, vaneendringer, til lengre og større utviklingsmål for den enkelte.

Vi tror på å sette oss mål basert på kunnskap og fakta. Tanken er at du jobber med de riktige målene for hver enkelt – mål de har forutsetninger til å oppnå. Gjennom vår prosess for effektive medarbeidersamtaler får du de nødvendige verktøy og kunnskap som kreves.

/Petter Sigvaldsen

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *