Hvordan ser livet ditt ut? Det er en av de viktigste aspektene ved å skape den rette balansen mellom personvern og arbeidsliv. Optimal balanse mellom arbeid og liv, er et individuelt spørsmål for deg og din livsfase posisjon.

Vi mener en åpen dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker med muligheter for å tilpasse både utviklingsplaner, arbeidssituasjon og forventninger i henhold til individets forhold gir best resultater. Det er perioder i livet når privatlivet tar mye fokus og det er perioder som er perfekt egnet til å jobbe hardt og utvikle sin karriere og kunnskap, tilpasset tilrettelegging gir økt motivasjon og lojalitet.

Livsfaser som påvirker balansen

Hvordan ser ditt liv ut idag? Hvordan ser det ut det i året som kommer? Er det mange ting i privatlivet som tar energi og krever fokus fra ditt? Eller, er livet lagt til rette så du kan fokusere på karrieren og arbeidet?

Ofte er det vanskelig å være ærlig mot seg selv og mot arbeidsgiver når man lager utviklingsplaner. Man vil gjerne si ja til det sjefen ønsker av deg men det er viktig å huske på det er et liv utenfor arbeidet også og noen ganger er det vanskelig å få tiden til å strekke til. Det kan være bedre for begge parter om man løfter blikket sammen og ser på helheten for deg og bedriften slik at dere kan diskutere langsiktige løsninger.

Det handler om å skape muligheter. I en livsfase som er passer for å utvikle seg på jobben bør du og arbeidsgiver se til en løsning for karrierevekst. Sammen kan dere bli enige om planer og forventninger som motiverer deg og bygger selskapet. Feil planer og uklare forventinger skaper lett negativt stress som ikke er bra for noen.

Individuelt tilpassede utviklingsplaner for balanse mellom arbeid og liv

Noen nøkkelpunkter for å utarbeide holdbare utviklingsplaner og forventninger

  • Ærlighet som ansatt. Om ditt liv er fullt av aktiviteter som krever at du er på plass og tilstede (barn, flytting, bygging, etc) så må du forklare det. Når arbeidsgiver vet om situasjonen din kan dere sammen finne løsninger hvor du bidrar det du har kapasitet til på jobben og samtidig klarer forpliktelsene du har i livet.
  • Ærlighet som bedrift. Som arbeidsgiver er det viktig at man er åpen om selskapets strategiske planer og retning slik at ansatte klarer å se sin plass også i fremtiden.
  • Fleksibilitet som ansatt. Bedrifter er dynamiske organisasjoner hvor fokus beveger seg i fohold til utvikling og omgivelser. Du bør se hvordan du kan tilpasse deg for å best mulig bidra til selskapets utvikling mot strategiske mål.
  • Flexibilitet som arbeidsgiver. Du bør se etter løsninger for hver enkelt medarbeider slik at de føler seg ivaretatt, og ikke minst sett<. Dette vil styrke motivasjon, lojalitet og veldig ofte produktiviteten. Når man jobber med individuelle tilpasninger er det viktig å være tydelig at dette ikke dreier seg om personlige fordeler men situasjonsbestemte tilpasninger. Situasjonsbestemte tilpasninger bør bedriften etterstrebe å ha programfestet slik at det ikke kan oppleves som personlige fordeler.
  • Kommunikasjon som arbeidsgiver. Gjennom å være tydelig og klare med verdier og hvordan man jobber i bedriften er det vesentlig enklere for ansatte å vite hva de skal forholde seg til og agere deretter.
  • Kommunikasjon som ansatt. Ved å gi klare tilbakemeldinger på hva som er bra og mindre bra skaper du en kommunikasjonsplattform som reduserer muligheten for misforståelser.
  • Individtilpasning som arbeidsgiver. Når man tar utgangspunkt i ansatte og deres situasjon så reduserer det muligheten for å lage utviklingsplaner som utelukkende ivaretar arbeidsgivers behov. Gjennom å se på ansattes motivasjonsfaktorer styrker man lojalitet og produktivitet.

Selv om dette kan være utfordrende i større organisasjoner vil aktivt bruk av WLB-indeks gi indikatorer på strategisk nivå som kan brytes ned til konkrete tiltak for avdelinger og hver enkelt ansatt. Med dette systemet vil alle se hvordan de kan aktivt bidrar til å løfte selskapet i henhold den overordnede strategien

Unngå unødvendig stress for medarbeiderne, arbeid med individuelt tilpassede utviklingsplaner med Work-life balanse indeks som fundament.

/ Petter Sigvaldsen

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *